Приватне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"


 
Мнею Меню  Портал На портал  Редагувати Редагувати

Розкриття інформації  next  Особлива інформація  next  2011 рік Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотк


Особлива інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 33718227
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа "Перспектива"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "ФБ "Перспектива"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:  
Поштовий індекс: 49000
Область: Дніпропетровська
Район:  
Населений пункт: місто Дніпропетровськ
Вулиця: Леніна
Будинок: 30
Корпус:  
Офіс / квартира:  
Міжміський код та телефон емітента: 0563739793
Номер факсу емітента:  
Веб-сайт емітента:  
Найменування дії, щодо якої розкривається інформація: Інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій
Дата дії, щодо якої розкривається інформація (день, місяць, рік): 18.04.2011

 

      Публічне акціонерне товариство «Фондова біржа «Перспектива» повідомляє, що 18.04.2011 р. від депозитарію ВАТ «Національний депозитарій України» (ліцензія АВ № 189650 від 19.09.2006 р.) був отриманий зведений обліковий реєстр власників цінних паперів ПАТ «ФБ «Перспектива» (далі – Товариство). Пакет власника акцій Публічного акціонерного товариства «Дом-Інвест» (код за ЄДРПОУ 34497042, м.Дніпропетровськ, вул. Леніна, буд. 30) складав 87,1097% голосуючих акцій Товариства. З урахуванням придбаних акцій, пакет власника акцій ПАТ «Дом-Інвест» складає 4 386 384 782 (чотири мільярди триста вісімдесят шість мільйонів триста вісімдесят чотири тисячі сімсот вісімдесят дві) штуки простих іменних акцій, що становить 87,7277% голосуючих акцій Товариства.
ProEmitent.INFO